CALENDARI ESCOLAR

 • NADAL: del 23 de desembre de 2021  al 9 de gener de 2022, ambdós inclosos.
 • SETMANA SANTA: del  9 d’abril al 18 d’abril de 2022 , ambdós inclosos.
 •  DIES DE LLIURE DISPOSICIÓ:
  • 11 d’octubre de 2021
  • 7 de desembre de 2021
  • 1 de març de 2022
 • FESTES LOCALS DE BADALONA:
  • 28 de febrer de 2022
  • 11 de maig de 2022

Reunions amb els pares

Preferentment les farem en format telemàtic. Quan no sigui possible (ja sigui per les possibilitats tècniques dels agents externs/famílies o bé per la temàtica a tractar) les farem presencials.

La reunió d’inici de curs amb les famílies de cada grup classe es farà telemàticament .

El seguiment amb les famílies el farem preferentment per telèfon i correu electrònic.

En cas de fer una trobada presencial, es farà mantenint les mesures de seguretat. En funció de la situació de pandèmia i si la família pot, es podran fer per videoconferència.

A partir del mes de gener de 2022 es faran reunions  per informar  del viatge de fi de curs, convivències i, concretament, amb els pares dels alumnes de 4t per a informar dels estudis que els seus fills poden fer després de l’etapa de secundària (batxillerat, cicles formatius,…)

Avaluacions i altres periodes

 •  Primer  Trimestre: del  13 de setembre al  3 de desembre de 2021.
  • 17 de desembre: entrega del  butlletí de notes
 • Segon  Trimestre: del  9 de desembre al  11  de març de 2022.
  •   18 de març: entrega del  butlletí de notes
 •  Tercer  Trimestre: del  14 de març  al 22 de Juny de 2022.
  •  29 de Juny: entrega del  butlletí de notes finals

Degut al contacte estret que tindrem aquest any escola-família, estareu al corrent del procés d’ensenyament-aprenentatge del vostre fill/a  i,  no creiem necessari fer entrega d’un butlletí de preavaluació.

 •    Treball de Síntesi:  3-7 de juny 2022
 •    Convivències:  20, 21 i 22  de juny de 2022
 •    Viatge Fi de Curs (4t ESO): 14-17 juny 2022

Aquestes dates es podran modificar per qüestions d’organització del centre.

Profesorat i horaris

Remarquem la necessitat de concretar la visita amb el personal del centre amb antelació per a una millor atenció.

1r ESO

2n ESO

3è ESO

4t ESO